ขอเชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมการวิ่ง Virtual Run เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ขอประชาสัมพันธ์  กิจกรรมการวิ่งสะสมระยะทางแบบเวอร์ช่วลรัน  ในชื่อ  “Samutprakan  Virtual  Run #วิ่งนี้พี่ให้น้อง”  เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก  ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งสะสมระยะทางแบบเวอร์ช่วลรัน  ในชื่อ  “Samutprakan 

Read more