ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่19

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่19  ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานถึงสถาบันพระปกเกล้า  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี)  ชั้น4  (โซนทิศเหนือ)  เลขที่  120  หมู่3  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม.  สามารถศึกษารายละเอียด ➡ ไฟล์รายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.kpi.ac.th/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

Read more