สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 (อำเภอแจ้ห่ม)

แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 (จังหวัดลำปาง)

แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนเด็กออทิสติก”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนเด็กออทิสติก”  ด้วยชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การสอนเด็กออทิสติก”  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะผู้เรียน  การวางแผนการสอนเทคนิคการสอน  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนออทิสติก  โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น  2  ระดับ  คือ  ระดับที่  1  ความรู้ขั้นพื้นฐาน  อบรมเป็นเวลา  2  วัน 

Read more

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง  สำหรับผู้สนใจหรือผู้ประสงค์จะสมัรเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครู ด้านการสอนคนพิการ  พุทธศักราช 2561    สามารถลงทะเบียน เพื่อดาวโหลดไฟล์เอกสารสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง  ทางเว็บไซต์ ➡ http://๒๐๒.๒๙.๑๗๒.๔๕/register_training/ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การจัดอบรมหลักสูตรพัมนาครูแบบครบวงจร ปี 2562 รอบพิเศษ

หน่วยพัฒนา(นิติบุคคล) หจก.เพื่อครู  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร  ผู้สนใจ  หรือจำเป็นต้องรักษาคุณสมบัติที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะ  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  เว็บไซต์ https://phuakru.com/ หรือกดลิงค์http://gofile-36416a6562.sg6.quickconnect.to/ ตามเอกสารที่แนบ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การสัมมนนาวิชาการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนนาวิชาการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ฯ  ผู้มีความสนใจในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการสัมนา  ในระหว่างวันที่  8 – 9  สิงหาคม  2562  ณ หอประชุมนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยขอให้ดำเนินการสมัครเข้าร่วมการสัมมนา สามารถดูลายละเอียนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ➡เอกสารแนบ หรือแสกน QR Code ตามเอกสารที่แนบ 

Read more