ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ครั้งที่ 4

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ  ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา ครั้งที่ 4  ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ  ดังกล่าว  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์  โดยสแกน QR Code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหารศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหารศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์รายงานการประชุม

Read more