รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหารศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหารศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์รายงานการประชุม

Read more