ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ในการอบรมครั้งนี้  มีค่าลงทะเบียนจำนวน  3,500  บาท  พร้อมวุฒิบัตรและเอกสารในการเข้าร่วมอบรม  สามารถขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้  ทั้งนี้สามารถส่งแบบตอบรับภายในวันที่  2  กันยายน  2562  รายละเอียดดังแนบ  ➡ ไฟล์รายละเอียด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่19

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่19  ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานถึงสถาบันพระปกเกล้า  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี)  ชั้น4  (โซนทิศเหนือ)  เลขที่  120  หมู่3  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม.  สามารถศึกษารายละเอียด ➡ ไฟล์รายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.kpi.ac.th/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 (อำเภอแจ้ห่ม)

แชร์สิ่งนี้ :

Read more