ขอเชิญชวนสมัครร่วมกิจกรรมการวิ่ง Virtual Run เพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ขอประชาสัมพันธ์  กิจกรรมการวิ่งสะสมระยะทางแบบเวอร์ช่วลรัน  ในชื่อ  “Samutprakan  Virtual  Run #วิ่งนี้พี่ให้น้อง”  เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่  69  ปีการศึกษา  2562  ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก  ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งสะสมระยะทางแบบเวอร์ช่วลรัน  ในชื่อ  “Samutprakan 

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกศิษย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ประจำปี พ.ศ.2562  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น  ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ http://www.psru.ac.th  และเสนอชื่อพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา  ได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันศุกร์ที่  20  กันยายน  2562  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ ไฟล์แนบ  เพื่อมหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณา  คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปี 

Read more