สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์ประกาศรายชื่อฯลฯ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ครูขั้นไฟล์ประกาศรายชื่อฯลฯ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  ได้กำหนดจัดโครงการ  “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”  ระหว่างวันที่  14 – 16  สิงหาคม  2562  (3 วัน) ณ โรงแรมฮอลิเดย์  การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่  ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดการอบรมได้ที่  http://training.yotathai.com/con-k.html รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้

Read more

ประชาสัมพันอบรมโครงการัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ” รุ่นที่ 2

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร   กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ” รุ่นที่ 2  โดยกำหนดโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่  26 – 27  สิงหาคม  2562  ณ โรงแรมไดมอนด์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาม พ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”  โดยกำหนดโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน  1  รุ่น  ระหว่างวันที่  20 – 21  กรกฎาคม  2562  ณ

Read more