สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ผลการประกวแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ➡ ไฟล์ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยฯลฯ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยซีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  โดยกำหนดการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ระยะที่  1  ระหว่างวันที่  15 – 22  สิงหาคม  2562  ณ สถาบันพัฒนาครู

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานพิมพ์ดีด  ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของ หจก.เพื่อครู

หจก.เพื่อครู  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ  ให้โรงเรียนในสังกัดและผู้สนใจพิจารณาหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร สามารถดูรายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์รายละเอียด แชร์สิ่งนี้ :

Read more