สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ➡ ไประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯตรมาสที่2 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ➡ ไฟล์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯไตรมาสที่1 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   ระดับปริญญาโท 1.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 2.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3.  หลักสูตร  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก 1.  หลักสูตร 

Read more