การอบรมประชุมที่ราชพัสดุ 30/3/2562

วันอังคารที่  30  เมษายน  2562  นายสมบูรณ์  สันชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี  เรื่องที่ราชพัสดุ  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  แชร์สิ่งนี้ :

Read more