ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”

สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด  หากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”  ในวันที่  19  และ  26  เมษายน  2562  เวลา  09.30 – 12.30 น.  และ13.30 –

Read more