เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”

ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด  หากมีความประสงค์เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”    จะกำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ในวันที่  19  และ  26  เมษายน  2562  เวลา  09.30  –  12.30 น.  และ  13.30 

Read more