โครงการ อบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชาวิทยาการคำนวณ

สมาคมดิจิทัลเวิลด์  ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา  หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณหลักสูตรพื้นฐาน  1 วัน  ให้กับครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้จังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดพะเยา  รุ่นที่  6  วันที่  29  เมษายน  2562 จังหวัดเชียงใหม่  รุ่นที่  7  วันที่ที่ 

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  2 – 4  เมษายน  2562  ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า  ในวันที่  2  เมษายน  2562  เวลา 

Read more

การจัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2561

การจัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2561 อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 26-27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม DLICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง 2562

20 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนเลือกคนดี เข้าสภา ในวันที่ 24 มีนาคม 2562   แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more