การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท. ประจำปี 2562

เชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา สสวท. ประจำปี 2562  สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการประกวดและรายละเอียดข้อมูลการส่งผลงานตามลิงค์นะคะ   คู่มือการประกวดฯ https://goo.gl/9q78LZ รายละเอียดข้อมูลการส่งผลงาน   https://goo.gl/tRBspJ แชร์สิ่งนี้ :

Read more