การประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019”

สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” ภายใต้หัวข้อ “APPS FOR THAILAND 4.0” คุณสมบัติ  เป็นนักเรียนในสังกัด สพฐ.  กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6  จำนวนนักเรียนทีม 1-3 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน

Read more