ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป  ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดฯ  และเอกสารการสมัครได้ที่https://www.dmcr.go.th/information/intranet ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้  จึงถึงวันพฤหัสบดีที่ 28  กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้

Read more

แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานผู้สื่อข่าวส่วนกลาง ประจำจังหวัดลำปาง

ศูนย์ช่องข่าวลำปาง  ขอแจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานผู้สื่อข่าวส่วนกลาง  ประจำจังหวัดลำปาง 1.  นางสาวรัตนา  ธะนะคำ  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย  โมเดิร์นไนนท์ทีวี ช่อง9,  ผู้จัดการ,  ไทยโพสต์ ฯลฯ  และบรรณาธิการเพจช่องข่าวลำปาง ฯลฯ  โทร.  090-9569615,  081-9506391  E-mail : rattmcot5522@gmail.com

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อกสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อกสร้าง ➡ไฟล์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แชร์สิ่งนี้ :

Read more