สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไมค์ลอยและเครื่อง bdx หม้อแปรง x2 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมไมค์ลอยและเครื่อง bdx หม้อแปรง x2 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพฐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น)  ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์  ส.ส.ท.  ชิงแชมป์ประเทศไทย  ประจำปี 2562  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 1 – 2  มิถุนายน  2562  ณ ศูนย์การค้าเซียร์  รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีเกมการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี  แจ้วว่า กำหนดจัด  “งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st  New  Education  Paradigms  Conference : NEPCon)”  ระหว่างวันที่ 1 –

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพฐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more