ประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562:2019

ด้วยมาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมกับหออัครศิลปิน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  แจ้งกำหนดจัดงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562:2019 (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)” ระหว่างวันที่  20  –  21  ธันวาคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จังหวัดลำปาง  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถส่งแบบตอบรับภายในวันที่  14 

Read more

โรงเรียนแจ้คอนวิทยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ➡ ประกาศแจ้คอนวิทยา เผลแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 แชร์สิ่งนี้ :

Read more