ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562 ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562  ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562  ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ได้ที่http://www.icehr.tu.ac.th/ และปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม  ประจำปี 2562  ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ  แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 125 คน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนายการ  หรือเทียบเท่าในกรเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารโดยมีกำหนดจัดฝึกอบรม รุ่นที่89 

Read more

ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ด้วย  สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย(สพบท.) โดยคณะอนุกรรมการของสมาคมฯ เขตภาคเหนือ จะจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ :arrowไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้ :

Read more