สพป.ลำปาง เขต 3 เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

แจ้คอนวิทยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาลำาปง เขต 3 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต4 ประชาสัมพันธ์เว็บไซตhttps://buriram4.go.th/ หรือ สามารถเข้าได้ผ่านทาง QR Code  ➡ เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

จังหวัดลำปาง ประกาศผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในปี พ.ศ.2561

➡ ไฟล์หนังสือราชการ ที่ ศธ 04133/ว 3491 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more