ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม  กำหนดแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2562  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562  ผู้สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://www.deqp.go.th/ เลือกเมนู “บริการออนไลน์ และ “ระบบงานสัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม” หรือส่งใบสมัครไปยังกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์รายละเอียด

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอเมืองปาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 #อำเภอเมืองปาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more