มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ดาวน์โหลด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด แชร์สิ่งนี้ :

Read more