โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง 2562

20 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนเลือกคนดี เข้าสภา ในวันที่ 24 มีนาคม 2562   แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ชค.ลป)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูจังหวัดลำปาง (ชค.ลป) เพื่อรายงานการดำเนินงานประจำปี 2561 ของสมาคมฯ ให้ตัวแทนสมาชิกได้รับทราบ

Read more

ออกติดตามอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมคณะได้ออกติดตามและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โรงเรียนวังแก้ววิทยา โรงเรียนบ้านวังมน

Read more

วันครู(อำเภอแจ้ห่ม)2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในพิธีวันครู อำเภอแจ้ห่ม ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

Read more