วันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 อำเภอแจ้ห่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.2563  ภายใต้คำขวัญ  “ครูไทย  รักศิษย์  คิดพัฒนา”  เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  โดยมีนายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานในพิธี  ณ

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 63 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

ในวันที่  11  มกราคม  2563  นายสมเกีรยติ ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  พร้อมด้วยคณะ  ผู้บริหาร  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563  โดยมี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานและหน่วยงานราชการต่างๆ  ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง 

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ร่วมเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแจ้ห่ม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาป่าแดด

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ScCc1eCZ_TwNuViQIPhd5cGwINC64cfD แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69

ในวันที่  20-23  ธันวาคม  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  นำโดยนายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  โรงเรียนในสังกัด  และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ภาคเหนือ  ณ 

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบราชการและตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบราชการและตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของสพป.ลำปาง เขต 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ Cabbages & Conboms สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น

Read more

ประชุมสัญจรอำเภอแจ้ห่ม 2562

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอแจ้ห่ม  ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (สัญจรอำเภอแจ้ห่ม) ครั้งที่ 2/2563  วันที่  12-13  ธันวาคม  2562   แชร์สิ่งนี้ :

Read more

รับชมย้อนหลัง ประชุมทางไกล “ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ

รับชมย้อนหลัง ประชุมทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” รับชมคลิ๊ก ไฟล์ประกอบการประชุม แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 จังหวัดลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดย นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 อำเภอแจ้ห่ม

ในวันที่  5  ธันวาคม  2562  นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  มอบ  นายชนินทร์  บุญมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  พร้อมคณะข้าราชการ  บุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้  และถวายบังคม  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5 

Read more

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน สพป.ลำปาง เขต 3

วันที่  15  พฤศจิกายน  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ได้จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนหลังการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นเลิศและเป็นแบบอย่างที่ดี  โดยมี  นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานการประชุมอบรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง

Read more