การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายฉลองศักดิ์ จตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ”การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์” และนานสมบูรณ์ สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม จัดโดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปางเขต 3 ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และครูธุรการโรงเรียน

Read more

(ย้อนหลัง) รายการพุธเช้า….ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า….ข่าวสพฐ ครั้งที่ 21/2561 ประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อรับชม รายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน คลิกเพื่อรับชม รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ขอเชิญ…ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ในระบบ E-budget ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุม ณ สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม 1 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อำเภอวังเหนือ เวลา 09.00 น. –

Read more