การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู(ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

สพป.ลำปาง เขต3  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ  ในวันที่  8 – 9  มิถุนายน 2562  ณ  โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  โดย  นายสมบูรณ์  สันชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 

Read more

ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

วันที่  4  มิถุนายน  2562  นายสมบูรณ์  สังชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  เรื่อง  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่  3  มิถุนายน  2562  นายสมบูรณ์  สังชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง แชร์สิ่งนี้ :

Read more