พิธีมอบบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  2561  นายฉลองศักดิ์  จัตุรัสพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานในพิธีมอบบ้นน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” ประจำปี 2561  สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  มอบให้เด็กชายอนพัช  อามอ  ชั้นประถมศึกษาปีที่

Read more

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

วันที่ 29 มีนาคม 2561  นายฉลองศักดิ์  จัตุรัสพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำาปง เขต 3  เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับขัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้ัองต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ 28 – 31  มีนาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง

Read more

การประชุมผู้บริหารฯ สัญจรอำเภอเมืองปาน

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ได้มีการประชุมประจำเดือนผู้บิหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สัญจรอำเภอเมืองปาน  โดยมี นายฉลองศักดิ์  จัตุรัสพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  ณ โรงเรียนบ้านสบลี 

Read more

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3 มองเงินกองทุนฯ ช่วยเหลือนักเรียนบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

16 มีนาคม 2561 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) มอบเงิน “กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 3″ และสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับครอบครัว ดญ.จริยาภรณ์ ณ วังอ่าง

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นตัวแทน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. วางหรีดและมอบเงิน ให้กับครอบครัวเด็กที่จมน้ำเสียชีวิต

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นผู้แทนท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางหรีดและมอบเงิน “กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลำปาง

Read more

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนอนุบาลเมือง

สพป.ลำปาง เขต 3 นำทีมโดย นายชนินทร์  บุญมี  พร้อมคณะกรรมการ ได้ไปประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 นายฉลองศักดิ์  จัตุรัสพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 และคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง โดยมี นายทศพร  สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้ให้การต้อนรับในการไปตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนโยบายและแผนได้การจัดการประชุม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more