วันครู(อำเภอแจ้ห่ม)2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในพิธีวันครู อำเภอแจ้ห่ม ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

Read more

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ระหว่างปีพุทธศักราช 2557 – 2561

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ระหว่างปีพุทธศักราช 2557 – 2561 โดยมีนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีนิทรรศการแสดงการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล พร้อมทั้งการสรุปและมอบโนบายการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ทั้งนี้ นายสมบูรณ์

Read more

“การทำบันทึกข้อตกลง (MOU)”

“การทำบันทึกข้อตกลง (MOU)” “เรื่องการให้ความรู้แนะนำและเสนอแนะในการบริหารจัดการอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)” ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 วันที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอเมืองปาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 #อำเภอเมืองปาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอแจ้ห่ม

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 #อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

“การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562”

“การประชุมคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ โครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562” ของ สพป.ลำปาง เขต 3 เพื่อ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) #อำเภอวังเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2#อำเภอวังเหนือ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (DLICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more