การประชุมคลินิกเคลื่อนที่บริการสัญจรพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มอำเภอวังเหนือ

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ประธาน การประชุมคลินิกเคลื่อนที่บริการสัญจรพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มอำเภอวังเหนือ ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงระบบ ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.

ขอเชิญชมถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงระบบ ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. จากโรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ วันที่ 2 ก.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 09:00น.เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.obectv.tv หรือทาง www.youtube.com/OBECTVONLINE

Read more

ว่ายน้ำเพื่อชีวิติ(LIFE SAVING)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม นายสมบูรณ์ สันชมภู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”(LIFE SAVING)โดยมี นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ

Read more

การประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา DMC

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ได้จัดการประชุมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา DMC ณ ห้องประชุม 1 โดย กลุ่มนโยบายและแผน <<<ภาพบรรยากาศในการประชุม>>> แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงบประมาณแบบมืออาชีพสู่สถานศึกษา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงบประมาณแบบมืออาชีพสู่สถานศึกษา” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3 ระว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเวียงลำปาง <<<ภาพบรรยากาศในงานการประชุมในครั้งนี้>>> แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา

สพป.ลำปาง เขต 3 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 11-12  มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยได้รับเกียรติจากนายชนินทร์  บุญมี  รองผอ.สพป.ลำปาง เขต3  เป็นประธาน  และนายสุเทพ  ทับบำรุง 

Read more