หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ➡ ไฟล์หนังสือราชการ1 ➡ ไฟล์หนังสือราชการ2 ➡ ไฟล์หนังสือราชการ3 ➡ ไฟล์หนังสือราชการ4 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ➡ ไฟล์แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน แชร์สิ่งนี้ :

Read more