ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ั้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ั้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ➡ ไฟล์ตารางแสดงวงเงิน แชร์สิ่งนี้ :

Read more

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2561

 ➡ รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่  29  ตุลาคม  2561  เวลา  08.30  น. ณ ห้องประชุม1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3 ➡ รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

Read more