รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ณ วันที่  30  กันยายน  2562 ➡ไฟล์รายละเอียดประกอบรายการบัญชี แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

เอกสารดาวโหลดเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาคม 2562

2-5-9-2562 1แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 62 1-5-9-2562 หนังสือ สพฐ. ว627 หนังสือ สพฐ. เรื่องการลาและการมาทำงานสาย หนังสือ ว20 ลว 30 ต.ค.61 เอกสารแนบที่ 2 แบบประเมินและคำชี้แจง

Read more

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหารศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหารศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์รายงานการประชุม

Read more

การติดตามและรายงานข้อมูลการติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

การติดตามและรายงานข้อมูลการติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา สิ่งที่ส่งมาด้วย    ➡ หนังสือการติดตามฯ                             ➡ บัญชีรายชื่อโรงเรียน ➡ แบบข้อมูลการติดตามฯ

Read more

เอกสารประกอบการอบรม NT วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562

➡ เอกสารประกอบหมายเลข 3 ตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อสอบ ➡ เอกสารประกอบหมายเลข 2 ตัวชี้วัด ว21 ➡ เอกสารประกอบหมายเลข 1 สรุปจำนวนข้อสอบ NT ➡ ใบงานประกอบการอบรมเรื่องการวัดผลเพื่อพัฒนา NT และอัตนัย ➡  นำเสนอวัดผลเพื่อพัฒนา NT และอัตนัย แชร์สิ่งนี้

Read more