มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ➡ ไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สัญจร อำเภอวังเหนือ ครั้งที่ 1/2561

➡รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2561 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2560

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.  ➡ รายงานการประชุมฯครั้งที่4-2560 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การนับตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561

 ➡ หนังสือการนับตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561  ➡ เอกสารหมายเลข 5 ผอ.สถานศึกษา  ➡ หลักเกณฑ์การประเมินครูฯ1  ➡ วิธีการคำนวณ(การสำรองวงเงิน)  ➡ ประกาศ สพป.เลื่อนขั้นเงินเดือน  ➡

Read more