รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน-ภ1-2561

➡ รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน-ภ1-2561 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนโรงเรียนปกติและโรงเรียนหน่วยเบิก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%) ธนาคารกรุงไทย โอนเงินวันที่ 6 กันยายน 2561

 ➡ รายการโอนเงิน แชร์สิ่งนี้ :

Read more

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 5/2561

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาฯ

Read more

ขอความร่วมมือสั่งจองเสื้อเพื่อสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่68

➡ ใบสั่งจองเสื้อ ➡ ราคาเสื้อตราสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่  68  จังหวัดพะเยา  ราคาตัวละ  250  บาท แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การนับตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561

(ตัวอย่าง)แบบประเมินพนักงานราชการ 2555 กฎ กคศ.เลื่อนขั้น 2550 การเลื่อน พนง.ราชการ ตารางบัญชีเงินเดือนครู 58 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แนวปฏิบัติเลื่อนขั้น 1 ต.ค.61 บัญชีหมายเลข 1ถึง 5 (1 ต.ค. )

Read more