แจ้คอนวิทยาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาลำาปง เขต 3 เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต4 ประชาสัมพันธ์เว็บไซตhttps://buriram4.go.th/ หรือ สามารถเข้าได้ผ่านทาง QR Code  ➡ เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ยุค 4.0”

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดำเนินการจัดเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลแห่งคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทุกโรงเรียน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ  โดยกำหนดจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ยุค 4.0” 

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562:2019

ด้วยมาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ร่วมกับหออัครศิลปิน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  แจ้งกำหนดจัดงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562:2019 (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน)” ระหว่างวันที่  20  –  21  ธันวาคม  2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จังหวัดลำปาง  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถส่งแบบตอบรับภายในวันที่  14 

Read more

ประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562 ของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562  ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562  ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ได้ที่http://www.icehr.tu.ac.th/ และปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม  ประจำปี 2562  ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ➡ ไฟล์เอกสารแนบ  แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 125 คน  เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนายการ  หรือเทียบเท่าในกรเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารโดยมีกำหนดจัดฝึกอบรม รุ่นที่89 

Read more

ประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ด้วย  สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย(สพบท.) โดยคณะอนุกรรมการของสมาคมฯ เขตภาคเหนือ จะจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการขึ้น ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ :arrowไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปางประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันหยุดราชการ

➡ไฟล์ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง แชร์สิ่งนี้ :

Read more