พิธีมอบงบประมาณจาก สพฐ.เพื่อสร้างบ้านให้กับนักเรียนยากจน

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแจ้ห่ม ทำพิธีมอบงบประมาณจากสพฐ.เพื่อสร้างบ้านให้กับนักเรียนยากจน และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเลาสู อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยคณะช่วยกันทำพิธีลงเสาเอก เพื่อเป็นศิริมงคล แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ไฟล์ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชนในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจัทัล สำหรับประชาชนในจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 28 หลักสูตร  โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง http://lprumis.lpru.ac.th/Revenue/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5423-7399 ต่อ 6000

Read more

วันครู ครั้งที่ 62

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ชมรมครูอำเภอแจ้ห่มได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ศิษย์ดี ก้อด้วยครูดี มีศรัทธ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยนายฉลองศักดิ์  จัตุรัสพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 

Read more

“การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา” วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำปาง เขต 3

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง 3 ประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

นาย ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลป. 3 เป็นประธานเปิด”การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน อ.วังเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560″ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังเหนือวิทยา

นาย ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลป. 3 เป็นประธานเปิด”การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน อ.วังเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560″ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 สนามกีฬาโรงเรียนวังเหนือวิทยา แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน Hight Speed Internet โรงเรียน สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3

 นาย สมบูรณ์  สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในการ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน Hight Speed Internet โรงเรียน สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3 วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม

Read more