ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร   แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”รุ่นที่1-รุ่นที่3

ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”รุ่นที่1-รุ่นที่3 ➡ การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่น1 รุ่น2 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้าค่าK”

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้าค่าK” ➡ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อนสร้างของราชการและการใช้ค่าK แชร์สิ่งนี้ :

Read more

มหาวิทยาลัยศิลปากรประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ➡ ไฟล์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แชร์สิ่งนี้ :

Read more