โรงเรียนบ้านวังใหม่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหม่ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ➡ไฟล์ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหม่ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประกาศรับสมัครครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว

ประกาศ…รับสมัครครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ดาวน์โหลดรายละเอียด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน  5  หลักสูตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา  นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักทรัพยากรมนุษย์ ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรต่างๆ  จัดขึ้น  ณ ห้องปฏิบัติการของสำนักงานนวัตกรรมการเรียนรู้  อาคาร  Learming  Tower  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรคฒ  ประสานมิตร  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรดังแผนประกาศประสัมพันธ์หลักสูตรดังแนบ 

Read more

เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”

ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด  หากมีความประสงค์เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Fveryone Can Create”    จะกำหนดจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ในวันที่  19  และ  26  เมษายน  2562  เวลา  09.30  –  12.30 น.  และ  13.30 

Read more

โครงการ อบรมครูผู้สอนหุ่นยนต์ (Robot) วิชาวิทยาการคำนวณ

สมาคมดิจิทัลเวิลด์  ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรม สะเต็มศึกษา  หุ่นยนต์และวิทยาการคำนวณหลักสูตรพื้นฐาน  1 วัน  ให้กับครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้จังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดพะเยา  รุ่นที่  6  วันที่  29  เมษายน  2562 จังหวัดเชียงใหม่  รุ่นที่  7  วันที่ที่ 

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  2 – 4  เมษายน  2562  ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า  ในวันที่  2  เมษายน  2562  เวลา 

Read more

การจัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2561

การจัดประชุมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2561 อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 26-27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม DLICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมีนาคม 2562

ขอประชาสัมพันธ์รับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมีนาคม 2562  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์  สำนักงานตำรวจแห่ง่ชาติ  โดยเป็นการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา  12.05-12.25 น.  คลื่นความถี่  FM 91.0 MHZ  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย  สามารถรับฟังสดได้ทาง  http://www.fm91bkk.com/ หรือรับฟังรายการย้อนหลังที่  http://www.pr.moi.go.th/ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562)

ไฟล์ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 (1 เมษายน 2562) ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62 แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.62 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561 กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน

Read more

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป  ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และร่วมประกวดแต่งกลอน ภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดฯ  และเอกสารการสมัครได้ที่https://www.dmcr.go.th/information/intranet ทั้งนี้สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้  จึงถึงวันพฤหัสบดีที่ 28  กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ➡ไฟล์เอกสารแนบ แชร์สิ่งนี้

Read more