ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ และโครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UNIVERSAL CULTURAL EXCHANGE) ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ และโครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ ➡ ไฟล์โครงการ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การทอดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่9 (GEPOT9)

ด้วยบริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาเครื่องมือด้านการทดสอบและฝึกฝนภาษาอังกฤษแห่งแรกของไทยในชื่อ EOL System หรือระบบ EOL ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทอดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่9 (GEPOT9) ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562  เข้าร่วมการทดสอบแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน http://www.EngTest.net ณ ทุกจุดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการการเสวนาทางวิชาการ “คิดและทำอย่างครู:เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล”

ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 15 ประชาสัมพันธ์โครงการการเสวนาทางวิชาการ “คิดและทำอย่างครู:เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล” ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/Dj9Sg3 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่13

สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบครัน  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์รายละเอียด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม  กำหนดแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2562  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562  ผู้สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://www.deqp.go.th/ เลือกเมนู “บริการออนไลน์ และ “ระบบงานสัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม” หรือส่งใบสมัครไปยังกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 รายละเอียดดังแนบ ➡ ไฟล์รายละเอียด

Read more

โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

➡ ไฟล์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายเสื้อแจ็คเก็ต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่68

ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายเสื้อแจ็คเก็ต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่68  จังหวัดพะเยา  ราคาตัวละ 450 บาท  สั่งจองพร้อมชำระเงินได้ ณ ห้องอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561     

Read more

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2561

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์รายงานการประชุมประจำเดือน

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏเป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏเป็นฐาน (Phenomenon-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย” ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ชั้น

Read more