กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2562  โรงเรียนบ้านแม่สุขร่วมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2562 โดยให้นักเรียนทำกระทงด้วยตัวเอง เพื่อปลูกฝัง และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบไป  แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผอ.มนตรี ธิแก้ว ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งชาววัง(ประเพณีบอยกระทง)2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัเหนือ  โรงเรียนในสังกัด  สพป.ลำปาง เขต 3 ได้ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งชาววัง (ประเพณีลอยกระทง) ของเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยมีการร่วมเดินขบวนกระทงและมีการแสดงของนักเรียน แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต 3

คุณสุธีร์ ประถมวาลย์ และคณะ ตัวแทน คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต 3 โดยมีนายทศพร สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง คณะครู

Read more

Expired: โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

บริษัทโค้วยู่ฮะลำปางจำกัด  ได้มอบคอมพิวเตอร์  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 3  คือ  โรงเรียนบ้านแป้น  โรงเรียนบ้านสบลี  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น  โรงเรียนบ้านหัวเมือง  โรงเรียนวังใหม่  และโรงเรียนบ้านป่าแขม แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ กับงาน ASEAN DAY 2017 ประธานเปิดงาน..ท่านสมบูรณ์ สันชมภู รักษาการ ผอ.สพป.ลำปางเขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

วันที่ 13  มกราคม  2560  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยนายประสงค์  ปาสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี  และกล่าวเปิดงาน ณ  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม แชร์สิ่งนี้ :

Read more

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมชมและมอบของขวัญวันเด็ก

สพป.ลำปาง เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมชมและมอบของขวัญเนื่องในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  และโรงเรียนผาช่อวิทยา แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้รับอุปกรณ์การเรียนในโครงการปันน้ำใจให้น้อง จากสยามคูโบต้า ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่าย

ในวันที่  11  มากราคม  2560  โรงเรียนไผ่งามวิทยา  ได้รับอุปกรณ์การเรียนในโครงการปันน้ำใจให้น้อง จากสยามคูโบต้า ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่าย  แชร์สิ่งนี้ :

Read more