ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต 3

คุณสุธีร์ ประถมวาลย์ และคณะ ตัวแทน คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง สพป.ลำปาง เขต 3 โดยมีนายทศพร สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง คณะครู

Read more

Expired: โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

บริษัทโค้วยู่ฮะลำปางจำกัด  ได้มอบคอมพิวเตอร์  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 3  คือ  โรงเรียนบ้านแป้น  โรงเรียนบ้านสบลี  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น  โรงเรียนบ้านหัวเมือง  โรงเรียนวังใหม่  และโรงเรียนบ้านป่าแขม แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ กับงาน ASEAN DAY 2017 ประธานเปิดงาน..ท่านสมบูรณ์ สันชมภู รักษาการ ผอ.สพป.ลำปางเขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

วันที่ 13  มกราคม  2560  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยนายประสงค์  ปาสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี  และกล่าวเปิดงาน ณ  โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม แชร์สิ่งนี้ :

Read more

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมชมและมอบของขวัญวันเด็ก

สพป.ลำปาง เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมชมและมอบของขวัญเนื่องในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  และโรงเรียนผาช่อวิทยา แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้รับอุปกรณ์การเรียนในโครงการปันน้ำใจให้น้อง จากสยามคูโบต้า ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่าย

ในวันที่  11  มากราคม  2560  โรงเรียนไผ่งามวิทยา  ได้รับอุปกรณ์การเรียนในโครงการปันน้ำใจให้น้อง จากสยามคูโบต้า ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่าย  แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่  10  มกราคม  2560  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ต่อเนื่องด้วยประชุมผู้ปกครอง  เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาและ  ประชุมเรื่องนโยบายการศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง     แชร์สิ่งนี้ :

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อ.แจ้ห่ม

นาย สมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อ.แจ้ห่ม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาบ้านป่าแดด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อวันที่

Read more

กราบฝ่าพระบาทถวายความอาลัยส่งดวงวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ข้าพระพุทธเจ้าคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

แชร์สิ่งนี้ :

Read more

Expired: โครงการ”ปันโอกาส วาดอนาคต”

เมื่อวันที่ 27ส.ค.59 ศูนย์การเรียนรวม ร.ร.อนุบาลเมืองปานได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ SCG บางซื่อ กทม. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสนามและมอบเครื่องเล่นประจำสนามเด็กเล่น รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา-อุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการ”ปันโอกาส วาดอนาคต” ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่มาร่วมแบ่งปันโอกาสและความสุขให้แก่เด็กๆด้วยครับ แชร์สิ่งนี้ :

Read more