Expired: โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

บริษัทโค้วยู่ฮะลำปางจำกัด  ได้มอบคอมพิวเตอร์  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์  ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 3  คือ  โรงเรียนบ้านแป้น  โรงเรียนบ้านสบลี  โรงเรียนบ้านต้นงุ้น  โรงเรียนบ้านหัวเมือง  โรงเรียนวังใหม่  และโรงเรียนบ้านป่าแขม แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่3/2560 สพป.ลำปาง เขต 3

สพป.ลำปาง เขต 3 ได้จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2560  ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560  โดยมี  นายสมบูรณ์  สันชุมภู  รองผู้อำนวยการฯ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 

Read more

ร่วมกิจกรรมแอโรบิครวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชิน

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยกลุ่มนโบายและแผน ผู้แทนสพป.ลำปาง เขต3ร่วมกิจกรรมแอโรบิครวมพลคนรักแม่ 12 สิงหา มหาราชินีภายใต้ โครงการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพป.ลำปาง เขต 3

นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง.ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร โครงการโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่  11-14  พฤษภาคม  2560 โดยมี  นายธนาวัฒน์  คำราช  รอง ผอ.สพป.ลำปาง

Read more

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างบ้านน้ำใจ”คืนความสุขสู่ลูก สพฐ”

วันที่ 9  พฤษภาคม  2560 สพป.ลำปาง เขต 3 นำโดย ท่านสมบูรณ์ สันชมภู รักษาราขการแทน ผอ.เขต พร้อมด้วย ผอ.ร.ร.และบุคลากรในสำนักงานฯจัดดาองค์ผ้าป่า ทำพิธีทอดถวาย ณ สพป.ลำปาง เขต 3 เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านน้ำใจ

Read more

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ดำเนินการโดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3   โดยมีนายชนินทร์  บุญมี  รองผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3  เป็นประธานในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง   แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชุมโรงเรียนโครงการคุณธรรม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม(มูลนิธิยุวสถิรคุณ) สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง จำนวน๔๐๐ คน  นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธาน นายสุทิน  แก้วพนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่

Read more

ประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยการบวนการ PLC

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ได้จัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการ PLC วันที่1-2 (รุ่นที่1) วันที่ 3-4 (รุ่นที่ 2 )พ.ย.2560  โดยมีนายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลป.3 

Read more

พิธีรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี๒๕๖๐

พิธีรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี๒๕๖๐ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ <<<<<ภาพบรรยากาศในงาน>>>>> แชร์สิ่งนี้ :

Read more