สพป.ลำปาง เขต 3 เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

จังหวัดลำปาง ประกาศผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง  ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ลปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ลปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ➡ ไฟล์ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิยา แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนแจ้คอนวิทยาประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศโรงเรียนแจ้คอนวิทยา เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ➡ ประกาศแจ้คอนวิทยา เผลแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อประตู ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อล้อประตู ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 6 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่นดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำพานพุ่นดอกไม้ประดิษฐ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more