สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์ประกาศรับสมัคร แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้รับค่าตอบแทนที่ว่าง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้รับค่าตอบแทนที่ว่าง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 ➡ไฟล์ประกาศรายชื่อ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งว่าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3 เรื่อง   การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งว่าง ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่งบุคลากรคณิตศาสตร์และอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่งบุคลากรคณิตศาสตร์และอัตราจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

คุรุสภาประกาศคุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศ เรื่อง  ผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ประจำปี พ.ศ.2560 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว” ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศคุรุสภา เรื่อง  ผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว” ประจำปี พ.ศ.2560 ➡ ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2560 “ระดับประเทศ”

ประกาศคุรุสภา เรื่อง  ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2560 “ระดับประเทศ” ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more