สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561  ➡ ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่16 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพฐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ➡ ไฟล์ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย ครั้งที่ 2

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย ➡ ประกาศขยายเวลารับสมัครครูปฐมวัยเหล่ายาวครั้งที่๒ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพฐ ประกาศประกวดกราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ันฐาน เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ➡ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สำนักงานเลขาคุรุสภา ประกาศการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีป2561

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ➡ ไฟล์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ➡ ไฟล์ประกาศยกเลิก แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย ➡ประกาศขยายเวลารับสมัครครูปฐมวัยเหล่ายาว แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

➡ ไฟล์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ➡ ไฟล์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง  ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ➡ ไฟล์ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ แชร์สิ่งนี้ :

Read more