(ย้อนหลัง) รายการพุธเช้า….ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า….ข่าวสพฐ ครั้งที่ 21/2561 ประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อรับชม รายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน คลิกเพื่อรับชม รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ขอเชิญ…ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา ในระบบ E-budget ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุม ณ สพป.ลำปาง เขต 3 ห้องประชุม 1 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 อำเภอวังเหนือ เวลา 09.00 น. –

Read more

ประชาสัมพันธ์”การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปี 2561″ 23-25/05/2561

“การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปี 2561” วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

การประชุมดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มนโยบายและแผนได้การจัดการประชุม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ เขียนตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)

คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบ เขียนตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแขม และโรงเรียนบ้านวังโป่ง อำเภอวังเหนือ

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแขม และโรงเรียนบ้านวังโป่ง อำเภอวังเหนือ วันที่ 7 มีนาคม 2561 แชร์สิ่งนี้ :

Read more