การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบราชการและตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบราชการและตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของสพป.ลำปาง เขต 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ Cabbages & Conboms สำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น

Read more

รับชมย้อนหลัง ประชุมทางไกล “ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ

รับชมย้อนหลัง ประชุมทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” รับชมคลิ๊ก ไฟล์ประกอบการประชุม แชร์สิ่งนี้ :

Read more

แจ้งประชาสัมพันธ์ เหรียญ”พระพุทธโสธร”หลังปีสิบสองนักษัตรและพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้า”

แจ้งประชาสัมพันธ์ เหรียญ”พระพุทธโสธร”หลังปีสิบสองนักษัตรและพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้า” ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชึ่งมี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธานมูลนิธิฯ จัดสร้างเหรียญ”พระพุทธโสธร”หลังปีสิบสองนักษัตรและพญาครุฑ รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้า” แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดและผู้ที่สนใจ สั่งจองรายละเอียด Facebook มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน แชร์สิ่งนี้

Read more

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ดาวน์โหลด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด แชร์สิ่งนี้ :

Read more