ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร   แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 4 เมษายน 2560)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 4 เมษายน 2560) ดาวน์โหลเอกสาร แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 10 มีนาคม 2560)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 10 มีนาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร แชร์สิ่งนี้ :

Read more