ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังเหนือ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังเหนือ ได้แก่ โรงเรียนวังทองวิทยา , โรงเรียนบ้านเมืองตึงและโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ … แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยมร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม

นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรในสังกัด ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม โดยมีนายประสงค์ ปาสิงห์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแจ้ห่ม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560…   แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ต้อนรับนายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ มาดำรงตำแหน่งผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2560 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

เชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดแสดงความคิดเห็นต่อร่างวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ www.rlpd.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐ …. แชร์สิ่งนี้ :

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อ.แจ้ห่ม

นาย สมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อ.แจ้ห่ม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาบ้านป่าแดด อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เมื่อวันที่

Read more

กลุ่มเครือข่าย รร.วังแก้ว จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งขาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กลุ่มเครือข่าย รร.วังแก้ว อ.วังเหนือ สพป.ลำปาง เขต 3 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งขาติ ณ รร.วังแก้ววิทยา โดยมี รร.ในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมพิธี 6 โรงเรียน มีนายกำจร ฟูเมืองปาน

Read more

การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรับฟังแนวทางการดำเนินงานจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ครั้งที่ 1 ระยะที่ 2 โดยมีท่านดร.ชัชวาลย์

Read more

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ร.ร.อนุบาลวังเหนือ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2559 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  นำโดย นายชนินทร์ บุญมี รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 และคณะประกอบด้วย นางเนตรชนก ธรรมกุล ผอ.ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

Read more

การประชุมพบปะเพื่อนครู ฯ

นายบรรพ์ ใสแจ่ม ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๓ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรในสังกัด พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน และอำเภอวังเหนือ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑

Read more