สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งชาววัง(ประเพณีบอยกระทง)2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัเหนือ  โรงเรียนในสังกัด  สพป.ลำปาง เขต 3 ได้ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งชาววัง (ประเพณีลอยกระทง) ของเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยมีการร่วมเดินขบวนกระทงและมีการแสดงของนักเรียน แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)

ด้วย  โครงการเยาวชนยูซีอี  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  แก่ครู  อาจารย์  นักเรียน  และผู้สนใจในสถานศึกษาในสังกัด  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ด้วยโครงการเยาวชนยูซีอี  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  ได้ร่วมมือกับสถานศึกษาขอต่างประเทศ  มีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนและอาจารย์  ในประเทศของตนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกซึ่งในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โครงการฯ  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจึงเห็นว่าควรสนับสนุนให้ครู  อาจารย์ที่มีความตั้งใจและมีความประสงค์ที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

Read more

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

ด้วยศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563  โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง  และดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติ  ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคม  ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างอยิ่งต่อการศึกษาของชาติ  ผู้ที่สนใจร่วมเสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลในการยกย่องผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา  ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ  ➡ ไฟล์ประกาศ  และจัดส่งไปยังกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน 

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานจอดรถวัดพระพุทธบาทสุทธาวาส อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ในวันพฤหัสบดีที่  31  ตุลาคม  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  นำโดยนายสมบูรณ์  สันชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานจอดรถวัดพระพุทธบาทสุทธาวาส อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แชร์สิ่งนี้

Read more

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ในวันอังคารที่  29  ตุลาคม  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ได้จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  โดยมี  นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  ณ 

Read more