สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 พ.ศ.2562” อำเภอแจ้ห่ม

วันที่  14  พฤศจิกายน  2562  นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  มอบให้  นายชนินทร์  บุญมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ร่วมเป็นเกียรติในการมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 20 พ.ศ.2562” 

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2562  นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  มอบให้  นายสมบูรณ์  สันชุมภู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  พร้อมคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด  เนื่องใน  “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”  ประจำปี 

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ➡ไฟล์ประกาศ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โรงเรียนในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งชาววัง(ประเพณีบอยกระทง)2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัเหนือ  โรงเรียนในสังกัด  สพป.ลำปาง เขต 3 ได้ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งชาววัง (ประเพณีลอยกระทง) ของเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยมีการร่วมเดินขบวนกระทงและมีการแสดงของนักเรียน แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)

ด้วย  โครงการเยาวชนยูซีอี  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  แก่ครู  อาจารย์  นักเรียน  และผู้สนใจในสถานศึกษาในสังกัด  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ด้วยโครงการเยาวชนยูซีอี  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE)  ได้ร่วมมือกับสถานศึกษาขอต่างประเทศ  มีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนและอาจารย์  ในประเทศของตนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกซึ่งในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โครงการฯ  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจึงเห็นว่าควรสนับสนุนให้ครู  อาจารย์ที่มีความตั้งใจและมีความประสงค์ที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

Read more

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

ด้วยศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563  โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง  และดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติ  ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคม  ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างอยิ่งต่อการศึกษาของชาติ  ผู้ที่สนใจร่วมเสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลในการยกย่องผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา  ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ  ➡ ไฟล์ประกาศ  และจัดส่งไปยังกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ภายในวันที่  25  พฤศจิกายน 

Read more