คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน”

ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ➡ ไฟล์ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

เสือลำปาง 3 เชิญชวนนักปั่นทุกท่านมา ” ปั่น ชม ชิม ช่วยเด็กน้อยด้อยโอกาส” ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561

  เสือลำปาง 3 เชิญชวนนักปั่นทุกท่านมา ” ปั่น ชม ชิม ช่วยเด็กน้อยด้อยโอกาส” ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 ค่าลงทะเบียน 200 บาท  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sualampang3bike/ แชร์สิ่งนี้ :

Read more