รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 ➡ ไฟล์รายงานทดลอง  รายละเอียดประกอบงบทดลอง กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ ➡ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการบริหารวิชาการ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”รุ่นที่1-รุ่นที่3

ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”รุ่นที่1-รุ่นที่3 ➡ การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่น1 รุ่น2 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่น1-รุ่น4

ประชาสัมพันธ์โครงการศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่น1-รุ่น4” ➡ การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสุดมือใหม่ฯ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2560 ➡ ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประจำปี 2560 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้าค่าK”

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้าค่าK” ➡ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อนสร้างของราชการและการใช้ค่าK แชร์สิ่งนี้ :

Read more

รายงานสรุปรายชื่อลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อำเภอแจ้ห่ม

แจ้งประชาชนติตอาสาเฉพาะุกิจฯ ตามบัญชีรายชื่อลงทะเบียนทำบัตรจิตอาสา รับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม เวลา 09.30 น.  โดยลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่เวล 08.30-09.00 น.  (การแต่งกายข้าราชการ : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว/เครื่องแบบตามสังกัด, ประชาชนทั่วไป :

Read more