สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ➡ ไฟล์ประกาศเจตจำนง แชร์สิ่งนี้ :

Read more

เอกสารประกอบการอบรม NT วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562

➡ เอกสารประกอบหมายเลข 3 ตัวอย่างการจัดกลุ่มข้อสอบ ➡ เอกสารประกอบหมายเลข 2 ตัวชี้วัด ว21 ➡ เอกสารประกอบหมายเลข 1 สรุปจำนวนข้อสอบ NT ➡ ใบงานประกอบการอบรมเรื่องการวัดผลเพื่อพัฒนา NT และอัตนัย ➡  นำเสนอวัดผลเพื่อพัฒนา NT และอัตนัย แชร์สิ่งนี้

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3 เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ➡ไฟล์ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง  ผลการประกวแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ➡ ไฟล์ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยฯลฯ แชร์สิ่งนี้ :

Read more