ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนฯ  ➡ไฟล์ดาวน์โหลด แชร์สิ่งนี้ :

Read more

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 63 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง

ในวันที่  11  มกราคม  2563  นายสมเกีรยติ ปงจันตา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  พร้อมด้วยคณะ  ผู้บริหาร  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563  โดยมี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานและหน่วยงานราชการต่างๆ  ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง 

Read more

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง  ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ➡ไฟล์ประกาศรับโอน แชร์สิ่งนี้ :

Read more