การจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผอ.สพป.ลำปางเขต 3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ  การจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ณ สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ระยะที่ 2

คุณสมหญิง สายธนูและน.ส.ปภัสสร  คำเมือง วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ระยะที่ 2 ครั้งที่ 5 วันที่ 23-24 ก.ค.2559 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมือง

วันนี้ 23 ก.ค. 2559 สพป.ลำปาง เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานดนตรีพื้นเมือง ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ และได้รับประสบการณ์จริง  ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเพื่อกระตุ้นกระแสแห่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน 8 ทีม ได้แก่ ทีมโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

Read more

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา

นายชนินทร์บุญมีรอง ผอสพปลำปางเขต3เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ซึ่งโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอแจ้ห่มและโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอเมืองปานจัดค่ายร่วมกัน ระหว่างวันที่20-22กรกฏาคม59 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ประชุมการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขต

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 มีการประชุมการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

12 กรกฏาคม 2559 นายธนาวัฒน์ คำราช รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3  เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเมืองปาน ณ โรงเรียนปลายนาวิทยา แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ขยายผลการใช้โปรแกรม SMSS สำหรับผู้ดูแลระบบของโรงเรียน

ขยายผลการใช้โปรแกรม SMSS สำหรับผู้ดูแลระบบของโรงเรียน วันที่ 11 ก.ค.2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ แชร์สิ่งนี้ :

Read more