ชมบันทึกการประชุมการประเมินข้าราชการครูผู้สอน วิทย์-คณิต ย้อนหลัง

การประชุมการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

วิธีการ add ภาษาและตั้งค่าแป้นเปลี่ยนภาษา ไทย-อังกฤษ โดยใช้แป้นตัวหนอน ( ~ )ใน windows10

วิธีการ add ภาษาและตั้งค่าแป้นเปลี่ยนภาษา ไทย-อังกฤษ โดยใช้แป้นตัวหนอน ( ~ )ใน windows10 ไปที่ setting เลือก Time & language ไปที่หัวข้อ Region & language หากยังไม่ได้

Read more

แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๓ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยี โดยออกแบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เลือกพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ โดยเข้าไปกรอกแบบสอบถามที่ แบบสำรวจความต้องการอบรมคอมพิวเตอร์  ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 แชร์สิ่งนี้ :

Read more

ระบบพิมพ์ข้อมูลเงินเดือน

สพป.ลำปางเขต 3 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ระบบงานพิมพ์ข้อมูลเงินเดือนไปที่ https://salary.lpg3.go.th เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ด้วยการเข้ารหัสการรับส่งข้อมูล (SSL) พบปัญหาการใช้งานโปรดแจ้ง กลุ่มนโยบายและแผน โทร 054271214 ต่อ 1900 แชร์สิ่งนี้ :

Read more